GEDENKMAALARTIKELS

INLEIDING

 

     Die enigste gebeurtenis in Jesus se hele aardse loopbaan wat hy beveel het dat ons moet herdenk, is die Gedenkmaal. Jehovah se Getuies vier hierdie gebeurtenis jaarliks op 14 Nisan, in ooreenstemming met een van die Joodse kalenders. Christene word egter nie tot jaarlikse herdenkings beperk nie. Ons mag „so dikwels as‟ wat ons wil. (1 Korintiers 11:26)

 

    Hierdie artikels bied aanmoediging en praktiese voorstelle omtrent waarom, hoe en wanneer die gebeurtenis herdenk moet word. Ons hoop dat die ganse mensdom en nie slegs Jehovah se Getuies nie, almal sal deelneem deur een dag opsy te sit om ons Heer van die Here en Koning van die Konings te eer, deur die één ding te doen wat hy van ons gevra het.

 

     Sou jy enige vrae hê omtrent enige artikels wat hier gepubliseer is, voel asseblief vry om aan ons te skryf  by ons “Contact Us” bladsy. Alle persoonlike inligting word streng verroulik hanteer. En glo en vertrou dat jy hierdie artikels sal geniet en dit ook met ander sal deel.

_________________________

Gedenkmaalartikels

Ons Heiligste en Mees Gewyde Nag – Gedenkmaal Toespraak

(Our Most Holy and Sacred Night)

Vooruitbeplanning – vir die Gedenkmaal 2013

(Thinking Ahead – to the Memorial 2013)

Hou Aan Om Dit tot My Gedagtenis te Doen

(Keep Doing This in Remembrance of Me)

Die Groot Menigte Deelgenote

(The Great Crowd of Partakers)

Terug na die Afrikaanse Biblioteek