ARTIKELS IN AFRIKAANS

              

Welkom by die AnointedJW Biblioteek. Ons voorsien inligting en hulpmiddels wat ontwerp is om die geestelike gesprek op te hef, deur die outentieke, duidelike en openlike leringe van Jesus bekend te stel, sonder enige bygevoegde dogma en mensgemaakte leerstellings. Ons hoop om ander te bemagtig om persoonlik godsdienstige selfbeheer te ontwikkel om sodoende ’n bediening van hulle eie te bestuur ten einde Jesus se onvervalste leringe te versprei soos hy beveel het. (Matteus 28:18-20)

 

Hierdie is ’n inligtingsblad en nie ’n blog of forum nie. Ons reageer egter op vrae per e-pos en antwoord binne 72-uur. Ons plaas sommige e-pos vrae en kommentaar op die webwerf.

 

_______________________

WIE IS ONS?

 

VRAE WAT HERHAALDELIK GEVRA WORD

________________________

 

ONS REIS NA VERLIGTING (Our Journey to Enlightenment)

Terug Op Ons Voetspore (Retracing Our Steps)4 September 2016

 

________________________

KONINKRYK-AANVULLERS (Kingdom Updates)

Aanvullers oor die vooruitgang van die werk ten einde ’n positiewe verandering in die leringe van  Jehovah se Getuies te bewerkstellig

 

________________________

 

GEDENKMAALARTIKELS (Memorial Articles)

Artikels van bemoediging oor die belangrikheid en praktyk betreffende die Herdenking van Christus se Dood / Gedenkmaal / Herdenkingsmaal

Inleiding

Ons Heiligste en Mees Gewyde Nag – Gedenkmaal Toespraak

Vooruitbeplanning – vir die Gedenkmaal 2013

Hou Aan Om Dit tot My Gedagtenis te Doen

Die Groot Menigte Deelgenote

_________________________

GODDELIKE VERWANTSKAPPE

n Reeks artikels wat die Goddelike persoonlikheids eienskappe bespreek en verduidelik die interaksie van die Heilige Gees met die mens.

Artikel 1: God se Verhouding met die Individu 

Artikel 2: Christus se Verhouding met die Individu 

Artikel 3: Die Goddelike Gees-Fragment van die Vader

Artikel 4: Die Skenking van die Gees van die Waarheid

Artikel 5: Die Bediening van die Heilige Gees 

Artikel 6: Die Werklikheid van die Gees van die Waarheid

__________________________

DIE GEKOESTERDE AARDSE HOOP (The Cherished Earthly Hope)

’n Reeks artikels wat die hoop om vir ewig op die aarde te lewe, realisties ondersoek (A series of articles that realistically examine the hope to live on earth forever)

Die Gekoesterde Aardse Hoop Inleiding

Artikel 1: Die Vermeende Aardse Hoop  

Artikel 2: Die Werklikheid van die Aardse Hoop

Artikel 3: Die Werklike Hoop vir Lewe op die Aarde

_________________________

 

KORT KONINKRYKSBOODSKAPPE (Kingdom Shorts)

’n Reeks artikels wat die hoop om vir ewig op die aarde te lewe, realisties ondersoek (A series of notes amplifying the plain teachings of the Christ)

_________________________

BASIESE ARTIKELS VIR JEHOVAH SE GETUIES (Foundation Articles for Jehovah’s Witnesses)

’n Reeks artikels wat die hoop om vir ewig op die aarde te lewe, realisties ondersoek (A series of articles that progressively shows Jehovah’s Witnesses that they are far more than friends of God)

Inleiding

Sewe Briewe aan die Sewe Gemeentes Inleiding (The Seven Letters to the Seven Congregations)

1. Aan die Liggaam van Christus, Wat Orals Verstrooi Is  

2. Die Belangrikheid van Waarheid 

3. Jehovah Het Nie Toegang tot die Koninkryk Afgesluit Nie 

4. Hoe Weet Ons Dat Jehovah Steeds Gesalfde Seuns Roep?

5. Waarom Is Ouer Gesalfdes Onwillig Om Jonger Gesalfdes te Erken?

6. Waarom Is die Aardse Seun Onwillig om die Jonger Gesalfdes te Erken?  

7. Gevolge van Versuim Om Al die Gesalfdes te Erken

 

Bewaar die Eenheid van die Geloof Inleiding (Observing the Oneness of the Faith)

1. Die Een Here 

2. Die Een Geloof 

3. Die Een Hoop 

4. Die Een Doop

5. Die Byeenbring van

6. Die Eer om Geassosieer te Wees met die Wagtoring Bybel & Traktaat Genootskap 

Ambassadeurs wat as Plaasvervangers vir Christus Optree Inleiding (Ambassadors Substituting for Christ)

1. Die Toewysing As Ambassadeurs 

2. Die Betekenisvolheid Om As Plaasvervangers vir Christus Op Te Tree

3. Die Geloof en Godsdiens van Jesus

4. Onhulling van die Mees Ontsagwekkende Vader van Almal

5. Ambassadeurs van die Koninkryk van die Hemele

6. Eenheid Onder die Een Koninkryk van Ons God

Voorstanders van die Broederskap (Standing for the Brotherhood)

__________________________