SPROWADZANIE NIEBA W DÓŁ‭

___________________________________

 

    

Wprowadzenie do Sympozjum‭

 

     W tej serii artykułów,‭ ‬przedstawiamy pomysł,‭ ‬że nie tylko możemy modlić się o to,‭ ‬aby wola Boża działa się na ziemi,‭ ‬lecz możemy pracować nad tym,‭ ‬aby to nawet osiągnąć‭!  ‬Wierzymy,‭ ‬iż moc prostych i otwartych nauk Jezusa może dokonać prawdziwych zmian na ziemi,‭ ‬a tym samym,‭ ‬dzięki nim uniknąć jakiegokolwiek domniemanego lub przepowiedzianego zniszczenie naszego obecnego systemu rzeczy.‭     

 

    Nazywamy ten pomysł‭ "‬Możliwość Niniwczyków‭"‬,‭ ‬który jest przedstawiany w Biblijnej księdze Jonasza,‭ ‬gdzie nawrócenie mieszkańców Niniwy,‭ ‬zawróciło prorokowaną zagładę ich miasta.‭  ‬Artykuł zakłada,‭ ‬że nasz Ojciec nie jest zainteresowany zagładą czy zniszczeniem.‭ ‬Jego prawdziwym zainteresowaniem jest zbawienie,‭ ‬tak jak wyjaśnił to Jezus:‭ 

 

„Albowiem Bóg tak bardzo umiłował świat,‭ ‬że dał swego jednorodzonego Syna,‭ ‬aby nikt,‭ ‬kto w niego wierzy,‭ ‬nie został zgładzony,‭ ‬lecz miał życie wieczne.‭ ‬Bo Bóg posłał swego Syna na świat nie po to,‭ ‬żeby osądził świat,‭ ‬ale żeby świat został przez niego wybawiony.‭"‬-‭ ‬Jana‭ ‬3:16-17

 

‭    ‬Jest to prowokacyjna a zarazem orzeźwiająca perspektywa.‭  ‬Zapraszamy wszystkich do udzielania komentarzy i zadawania pytań.

 

______________________________

 

‭„‬SPROWADZANIE NIEBA W DÓŁ‭”

 

 

Odwrócenie Zagłady ( odwołanie wyroku) 

30 Sierpnia 2013 

Szkolenie naszych władz umysłowych

02 Września 2013 

Niebo w Domu
11 Września 2013 

Doskonała wola Boga 
03 Października 2013


Służba Dobrej Nowinie 
23 Października 2013


Szczera i Otwarta Dyskusja
31 Października 2013 

Przegląd Historii
4 Listopada 2013

Rok Dobrej Woli Ojca 
01 Stycznia 2014