KRÓTKIE ZAGADNIENIA KRÓLESTWA

______________________________

 

    

Wprowadzenie

 

     Przedstawiamy serię krótkich artykułów skupiających się na naukach Chrystusa.‭ ‬Zawierają skrótowe wyjaśnienia biblijnych wersetów,‭ ‬mogących być pomocnymi tematami w dyskusjach.   

 

    Jak zawsze,‭ ‬jeśli masz jakieś pytanie lub komentarz,‭ ‬prosimy‭ ‬o wysłanie do nas e-maila.


 
‬“‬Krótkie Zagadnienia Królestwa‭”

‭________________________

‬ ‭ ‬   ‭ ‬   ‭ ‬   ‭ ‬   ‭ ‬   ‭ ‬   ‭ ‬ 

 

1. ‭ ‬Królestwo Niebios‭ ‬ (Jana‭ ‬18:36‭)

2. ‭ ‬Ustanowienie Królestwa Niebios‭ (‬Daniela‭ ‬2:44‭)

3. ‭ ‬Przybliżyło się Królestwo Niebios‭ (‬Mateusza‭ ‬10:7‭)

4. ‭ ‬Królestwo podobne jest do ziarnka gorczycy‭ (‬Mateusza‭ ‬13:31-32‭)

5. ‭ ‬Perła wysokiej wartości‭ (‬Mateusza‭ ‬13:45-46‭)

6. ‭ ‬Wydawanie owoców Królestwa‭ (‬Mateusza‭ ‬7:17-18‭)

7. ‭ ‬Chrystus jest Drogą‭ (‬Jana‭ ‬14:6‭)

8. ‭ ‬Prawda,‭ ‬pomoce do nauczania i historia Jonasza

9. ‭ ‬“Nie mów nikomu‭”‬ 

 

 _________________________________

 

 ‭ 

KRÓLESTWO NIEBIOS

“‬Moje królestwo nie jest częścią tego świata.‭ ‬Gdyby moje królestwo było częścią tego świata,‭ ‬moi słudzy walczyliby,‭ ‬żebym nie został wydany Żydom.‭ ‬Ale przecież moje królestwo nie jest stąd.‭” – ‬Jana‭ ‬18:36

 

‭‬  ‭ ‬ Królestwo Niebios często jest łączone z rządem.‭ ‬Jednakże,‭ ‬w żadnym wypadku nie jest ono polityczne.‭ ‬Ono nie jest stąd.‭ ‬  ‭ ‬ 

 

  Właściwszym jest porównanie go z rządami w rodzinie‭ – ‬Rodziny Boga,‭ ‬Ojca.‭ ‬Jest to królestwo synostwa‭ – ‬uznanie,‭ ‬że jesteś synem Boga i akceptacja swojej odpowiedzialności w naśladowaniu Ojca.‭    ‬

 

    Możemy uznawać nasze Boskie Ojcostwo,‭ ‬ale jeśli nie uznajemy przy tym braterstwa z innymi ludźmi,‭ ‬to w rzeczywistości jesteśmy rodziną niekompletną i dysfunkcyjną.‭‬  ‭ ‬ 

 

    Braterstwo jest‭ ‬po prostu‭ ‬ religią‭ ‬wspólnoty.‭ ‬Królestwo Niebios jest religią prawdziwą,‭ ‬zupełną,‭ ‬osobistą,‭ ‬i wykracza ona poza wszelkie inne relacje dla najwyższego dobra wszystkich.‭‬  ‭ ‬ 

 

    Kiedy prawdziwie uznasz,‭ ‬że jesteś synem Ojca Ogółu i przyjmiesz na siebie odpowiedzialność naśladowania Ojca,‭ ‬wtedy wejdziesz do Królestwa Niebios.

 

‭_____________________________

 USTANOWIENIE KRÓLESTWA NIEBIOS

“A za dni tych królów Bóg nieba ustanowi królestwo,‭ ‬które nigdy nie zostanie obrócone wniwecz.‭ ‬I to królestwo nie przejdzie na żaden inny lud.‭ ‬Zmiażdży ono wszystkie owe królestwa i położy im kres,‭ ‬lecz samo będzie trwać po czasy niezmierzone.‭”‬ ‭ ‬– Daniela‭ ‬2:44

 

‭‬  ‭ ‬ Ustanowienie Królestwa Niebios nie oznacza‭ “‬zapoczątkowania‭” ‬czy‭ “‬powołania do życia‭” ‬Królestwa.‭ ‬Fundamenty pod Królestwo Niebios zostały ustanowione w chwili,‭ ‬kiedy Bóg rozpoczął stwarzanie.‭ ‬Jego pierwszym stworzeniem był Jego Syn.‭ ‬I niemal zaraz potem powołano do istnienia rodzinę‭ – ‬Królestwo.‭ ‬  ‭ ‬ 

 

    Ustanowienie Królestwa‭ – ‬tak,‭ ‬jak‭ ‬praktykował‭ ‬ to Jezus i jego apostołowie‭ – ‬było założeniem podwalin istoty Królestwa na ziemi pośród ludzi i przygotowaniu ludzkości na wejście do niego.‭‬  ‭ ‬ 

 

    Ustanawianie Królestwa trwa do dnia dzisiejszego w sensie wchodzenia do jego rzeczywistości każdego mężczyzny,‭ ‬każdej kobiety i dziecka,‭ ‬i przyjęcia przez nich zaproszenia‭ ‬zajęcia w nim miejsca jako dziecka Bożego.‭

 

‭________________________________

 ‭ 

PRZYBLIŻYŁO SIĘ KRÓLESTWO NIEBIOS

 

 

“A idąc,‭ ‬głoście,‭ ‬mówiąc:‭ ‬‘Przybliżyło się królestwo niebios‭’‬” – Mateusza‭ ‬10:7

 

‭‬  ‭ ‬ Królestwo nie‭ “‬przybliżyło się‭” ‬w czasie,‭ ‬tak jakby miało wkrótce‭ “‬przyjść‭”‬.‭ ‬Nie‭ „‬przybliżyło się‭” ‬też w przestrzeni w sensie fizycznego zbliżenia się do ziemi.  ‭ 

 

    ‬Królestwo Niebios‭ “‬przybliżyło się‭” ‬w tym znaczeniu,‭ ‬że ludzkość w końcu doszła do poziomu pojęcia jego istoty i wchodzenia do niego.‭‬  ‭ ‬ 

 

    Chrystus przyszedł otworzyć nasze umysły i pokazać nam,‭ ‬jak myśleć na sposób duchowy.‭ ‬Przybliżył nam naszego Ojca tak,‭ ‬jak nikt przed nim nie był tego w stanie uczynić.‭ ‬Założył w umysłach ludzi na świecie fundament istoty Królestwa.‭ ‬I dla tych,‭ ‬którzy zaczęli to pojmować,‭ ‬Królestwo‭ „‬się przybliżyło‭”‬.  ‭ ‬ 

 

    Tak naprawdę Królestwo istniało zawsze i zawsze było blisko.‭ ‬Lecz do czasu,‭ ‬gdy ludzkość nie potrafiła uchwycić duchowej rzeczywistości Królestwa i uwierzyć w jego istnienie,‭ ‬nie mogła do niego wejść.


‭_____________________________

 ‭ 

KRÓLESTWO PODOBNE JEST DO ZIARNKA GORCZYCY‭

 

 

“Królestwo niebios podobne jest do ziarnka gorczycy,‭ ‬które człowiek wziął i zasiał na swoim polu‭; ‬jest ono doprawdy najdrobniejsze ze‭ ‬wszystkich nasion,‭ ‬ale gdy wyrośnie,‭ ‬jest największym z warzyw i staje się drzewem,‭ ‬tak iż ptaki nieba przylatują i znajdują siedlisko wśród jego gałęzi.‭”

–‬ Mateusza‭ ‬13:31,32

 

‭‬  ‭ ‬ Królestwo Niebios jest najprostszym ze wszystkich religijnych poglądów.‭ ‬Jego prostota zakłada,‭ ‬że: ‭

 

‭(‬1‭) ‬Bóg jest Ojcem każdego człowieka‭; ‬a‭ ‬  ‭ ‬   ‭ ‬ ‭

(‬2‭) ‬każdy człowiek jest twoim bratem.‭ ‬ ‭‬  ‭ ‬ 

 

    Prawo Królestwa Niebios także jest proste:‭ ‬ ‭‬  ‭ ‬   ‭ ‬ ‭

 

(‬1‭) ‬kochaj swojego Ojca‭ ‬całym‭ ‬sercem,‭ ‬duszą,‭ ‬umysłem i siłą‭; ‬oraz‭ ‬  ‭ ‬   ‭ ‬ ‭

(‬2‭)‬ kochaj swych bliźnich jak samego siebie.‭ ‬ ‭ ‬ ‭ ‬

 

    Nie potrzeba dodawać do tego żadnych innych dogmatów.‭‬  ‭ ‬ 

 

    Gdy zasiewamy to maleńkie‭ – ‬ale jednocześnie‭ ‬pełne mocy‭ – ‬ziarenko w naszych sercach,‭ ‬zaczynamy wydawać owoce prawości.‭ ‬Zamiast przyjmować prawa pochodzące z zewnątrz i‭ ‬przestrzegać ich,‭ ‬od tkwiącego w nas ziarna Królestwa uczymy się prawa miłości i‭ ‬okazujemy je.‭  ‬Prawda staje się naszą własnością i nie potrzebujemy nikogo,‭ ‬aby pouczał nas co robić i jak postępować.‭ ‬Prowadzi nas duch.  ‭ ‬ 

 

    Wszyscy,‭ ‬którzy są tak prowadzeni przez ducha urosną ostatecznie do poziomu Chrystusa i staną się duchową wieżą,‭ ‬w której inni znajdą pociechę i wytchnienie.


‭_______________________________

 ‭ 

PERŁA WYSOKIEJ WARTOŚCI‭

 

“Ponadto królestwo niebios jest podobne do wędrownego kupca poszukującego szlachetnych pereł.‭ ‬Znalazłszy jedną perłę wysokiej wartości,‭ ‬odszedł i natychmiast sprzedał wszystko,‭ ‬co miał,‭ ‬i ją kupił.‭”‬ ‭ ‬– Mateusza‭ ‬13:45,46

 

‭‬  ‭ ‬ Królestwo Niebios jest perłą wysokiej wartości dla osób świadomych swoich duchowych potrzeb.‭ ‬Gdy tacy ludzie odnajdą prostotę orędzia Królestwa,‭ ‬wtedy chętnie sprzedadzą‭ ‬wszelkie inne‭ „‬orędzia‭” ‬i natychmiast nabędą ziarno Królestwa.‭ ‬  ‭ ‬

 

    Gdy‭ ‬znajdziemy taką perłę wysokiej wartości,‭ ‬musimy być gotowi wyzbycia się wszystkich innych wyobrażeń,‭ ‬religijnych poglądów,‭ ‬doktryn,‭ ‬dogmatów itp. A kiedy uwolnimy się od wszelkich tego typu poglądów,‭ ‬możemy zacząć nabywać wiedzy,‭ ‬lecz tylko takiej wiedzy,‭ ‬która współgra z cenną perłą.


‭_____________________________

 

  ‭ ‬ WYDAWANIE OWOCU KRÓLESTWA‭

 

“Podobnie każde drzewo dobre wydaje owoc wyborny,‭ ‬ale każde drzewo spróchniałe wydaje owoc bezwartościowy‭; ‬drzewo dobre nie może rodzić owocu bezwartościowego ani nie może drzewo spróchniałe wydawać owocu wybornego.‭” – ‬Mateusza‭ ‬7:17,18

 

‭‬  ‭Prawdziwa religia wyraża się w naszym postępowaniu‭ – ‬naszych owocach.‭ ‬Lecz błędem jest koncentrowanie się na wydawaniu dobrych owoców.‭ ‬Żadne wysiłki nie sprawią,‭ ‬że jabłoń zacznie rodzić pomarańcze.‭ ‬ ‭‬  ‭ ‬ 

 

    Kwestią nie jest usiłowanie wydawanie wybornego owocu,‭ ‬ale bycie dobrym drzewem.‭ ‬ ‭‬  ‭ ‬

 

  Dobre drzewa rozwijają się przez‭ ‬zasadzenie się na‭ ‬właściwej glebie‭ (‬duchowym środowisku‭); ‬przyswajaniu sobie substancji odżywczych z tego środowiska‭ (‬wsparcie wspólnoty‭); ‬czerpaniu wody prawdy‭ (‬trwanie w aktywnym szukaniu wiedzy i mądrości‭); ‬kierowanie się ku światłu‭ (‬naśladowanie przykładu Jezusa nieobłudnego zbożnego oddania‭)‬.‭‬  ‭ ‬ 

 

    Gdy jesteśmy dobrymi drzewami,‭ ‬owoce też takie będą.


‭_______________________________

 ‭ 

‬  ‭ ‬ CHRYSTUS JEST DROGĄ‭

 

“Ja jestem drogą i prawdą,‭ ‬i życiem.‭ ‬Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej,‭ ‬jak tylko przeze mnie.‭”

– ‬Jana‭ ‬14:6


‬  ‭ ‬ Jezus jest drogą do Ojca.‭ ‬Gdy podążamy za jego przykładem,‭ ‬znajdziemy Ojca.‭

‬  ‭Jednakże naśladowanie przykładu Jezusa nie oznacza robienia wszystkiego,‭ ‬co on‭ ‬(w przeciwnym wypadku wszyscy powinniśmy być cieślami‭)‬.‭ ‬Znaczy to natomiast żyć tak,‭ ‬jak żył on.

  ‭ Jezus był bez reszty oddany Ojcu i czynił Jego wolę.‭ ‬Postępował zgodnie ze swoimi przekonaniami i nigdy nie‭ ‬sprzeniewierzył się temu,‭ ‬co uważał za słuszne.‭ ‬Nie dawał się ponieść bojaźni bądź żądzy pochlebstw.‭ ‬Był prostolinijnym człowiekiem,‭ ‬który demonstrował swoje ludzkie cechy w najznakomitszy sposób.‭ 

‬  Jedynie dzięki pozostawaniu w zgodzie z tym,‭ ‬w co wierzymy,‭ ‬że jest słuszne możemy zostać naśladowcami Jezusa i odnaleźć‭ „‬drogę‭”‬.