PRZEJŚCIE DO KRÓLESTWA NIEBOS‭

_______________________________

 

    

Wprowadzenie

 

    Głównym celem tej strony jest pomoc Świadkom Jehowy i Watchtower Bible‭ & ‬Tract Society przejść z zdominowanej-ziemskiej organizacji z dwoma nadziejami do poszukiwania-niebios‭ ‬-‭ ‬zgromadzanie duchowego braterstwa.‭         

 

    Wiemy,‭ ‬że przez większość swego istnienia Towarzystwo uczy,‭ ‬że zdecydowana większość ludzi ma  nadzieję na życie wieczne na ziemi i że tylko niewielka grupa,‭ ‬144000‭ ‬licząc od‭ ‬33‭ ‬roku n.e.‭ ‬do tej pory,‭ ‬ma nadzieję iść do nieba.‭  ‬Ta wyjątkowa doktryna została przyjęta przez Towarzystwo w wyniku próby zrozumienia Księgi Objawienia.‭  ‬Doktryny uczono przez mniej niż‭ ‬80‭ ‬lat.‭  ‬Tak więc w całym przeglądzie historii,‭ ‬jest to w fazie początkowej.‭          

 

    Podobnie,‭ ‬samo Towarzystwo jest w powijakach, w porównaniu z chrześcijaństwem, jako całością, ponieważ minęło tylko około 100 lat jego istnienia. Jak wszystkie niemowlęta, będą dorastać w bólu i w potrzebie ponownego dostosowania oraz będą stawiać mylne kroki. W przeciągu 100 lat historii, Towarzystwo poniosło wiele takich dostosować, w tym częste obliczenia związane z datami końca czasów - sprawy, które prawidłowo powinny być pozostawione Ojcu.‭            

 

    Nadszedł czas,‭ ‬aby nauki ziemskiej nadziei zostały ponownie zbadane w świetle tego,‭ ‬co Jezus i pierwsi chrześcijanie rzeczywiście nauczali i porzucone,‭ ‬jeśli byłyby nie biblijne.‭  ‬Artykuły zamieszczone w tej serii będą podawać propozycje jak przejść do duchowo-prowadzonego braterstwa.‭  ‬Mamy nadzieję,‭ ‬że Świadkowie Jehowy i ich przywództwo,‭ ‬Ciało Kierownicze,‭ ‬poważnie przyjrzy się tym artykułom i bardziej dostosują sie do pism.‭           

 

    Jak zawsze,‭ ‬jeśli coś,‭ ‬co publikujemy rodzi pytania bez odpowiedzi,‭ ‬zachęcamy do zadawania pytań i swoich uwag.‭  

 

‭‬PRZEJŚCIE DO KRÓLESTWA NIEBOS‭

 

 

Obrona naszej Żywej Nadziei
13 Września 2013

Rok 1914 a przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa
20 Grudnia 2012

Przeznaczenie Ludzkości
25 Stycznia 2014


Czekaj Na Jehowę
20 Luty 2014