ARTYKULY W JEZYKU POLSKIM

              

______________________

 

      Zapraszamy do Biblioteki AnointedJW. Udzielamy informacji i środków mających na celu podniesienie duchową rozmowę poprzez ponowne autentyczne, jasne i otwarte nauki Jezusa, bez dodatku dogmatów i doktryn przez człowieka. Mamy nadzieję, że umożliwienie innym rozwijać religijną samorządności i prowadzenia własnej posługi szerzyć bez domieszek nauki Jezusa, jak rozkazał. (Mateusza 28: 18-20)

      To jest na informacyjny, a nie blog lub forum. Mamy jednak odpowiedzi na pytania i komentarze e-mail w ciągu 72 godzin, a my po kilka maili pytania i komentarze na stronie.

      Mamy opublikował setki artykułów opartych na prostych nauk Jezusa w języku angielskim. Poniżej znajdują się przedmioty, które zostały przetłumaczone na język polski. Aby uzyskać listę wszystkich artykułów w języku angielskim, kliknij tutaj. Jeśli chcesz nam pomóc w tłumaczeniu jedno lub więcej angielskich artykułów na język polski, prosimy o kontakt.

 

 

JASNE ŚWIATŁO DLA ŚWIADKÓW JEHOWY

    

Aktualizacja Królestwa

Aktualizacje na temat postępów prac w dokonywaniu pozytywnych zmian w naukach Świadków Jehowy.

 

Artykuły o Pamiątce

Zachęcające artykuły na temat znaczenia i praktyki corocznej Pamiątki śmierci Jezusa i jak często każdy jest wybierany (1 Koryntian 11:26)

 

Otwarte Listy do Towarzystwa Świadków Jehowy

W trosce o przejrzystość, publikujemy całą korespondencję wysyłaną do Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy, Działu Redakcyjnego i Biura Prasowego, jak również wszelkie odpowiedzi, które możemy otrzymać a nie są oznaczone jako poufne.

    

Fundamentalne Artykuły dla Świadków Jehowy

Artykuły te są skierowane w szczególności do Świadków Jehowy, aby pokazać im, poprzez stopniowe badanie Biblii ich prawdziwą nadzieję i ich prawdziwą relację z Bogiem.         

 

Przejście do Królestwa Niebios

Artykuły te są skierowane przede wszystkim do świadków Jehowy, aby pokazać im, jakie zmiany zostały dokonane w organizacji i jak mogą przejść z ziemskiej-zdominowanej organizacji do duchowego braterstwa. 

    

Żywiona Ziemska Nadzieja

To sympozjum artykułów omawiających nauczanie wiecznego życia na ziemi.  Bada to, co zakłada ziemska nadzieja przez tych, którzy pokładają w niej ufność; co takie założenie naprawdę oznacza dla ludzkości, i to, czym jest prawdziwa nadzieja dla ziemi. 

 

 

PODNOSZENIE DUCHOWEJ ROZMOWY NA ŚWIECIE  

    

Wspaniała Niebiańska Nadzieja

Jest to seria artykułów, która analizuje to, co możemy zebrać od pisarzy Hebrajskich i Chrześcijańskich na temat nadziei niebiańskiej i poddaje pod rozważanie czym może być niebiańskie życie w oparciu o to, co możemy znaleźć w pismach.

 

Dobra Nowina o Królestwie dla Współczesnego Świata

Jest to szersze zrozumienie broszury wydanej przez Towarzystwo w 2012r " Bóg ma dla nas Dobrą Nowinę" Omawia pytania z broszury w szerszy sposób, który przemawia do duchowo oświeconego umysłu.  

    

Prawda, która Nas Wyzwala

To sympozjum artykułów, które stopniowo pokazuje, jak budować i / lub odbudować naszą wiarę na solidnym fundamencie prawdy.

 

Budowanie Braterstwa

Jest to seria niezależnych artykułów dotyczących specyficznych nauk mających na celu wzmocnienie i budowanie braterstwa Chrystusa jako wiernych synów Bożych.  Zawiera głębsze rozważania niektórych tematów i ksiąg Biblijnych, które wzmacniają oryginalne, autentyczne, rzeczywiste, proste i otwarte nauki Jezusa.

 

Sprowadzanie Nieba w Dół

Jest to seria zawierająca artykuły poruszające modlitwę Jezusa, że wola Boża będzie działa się na ziemi i stopniowo omawia jak można to robić oraz proponuje prowokacyjną możliwość, że przez skruchę, nasz świat może uniknąć apokaliptycznego końca.

 

Boskie Relacje

Jest to seria artykułów, które stanowią punkt wyjścia oraz przegląd boskich osobowości - Boga Ojca, Chrystusa Syna, Boskości Ducha Ojca, Duch Prawdy Syna i działanie Ducha Świętego - jak również, to w jaki sposób współdziałają ze sobą, a także z nami indywidualnie, jak i grupowo. 

                    

Krótkie zagadnienia Królestwa

Jest to seria krótkich artykułów podkreślających nauki Chrystusa.  Większość z nich to krótkie wyjaśnienia Pisma Świętego, które są pomocnymi tematami do rozmowy.

Pytania i Odpowiedzi Od Naszych Gości
Zachęcamy naszych gości do pytania o cokolwiek w związku z informacjami zamieszczonymi na naszej stronie.  E-maile, które nie są zbyt osobiste są zamieszczone tutaj wraz z naszymi odpowiedziami.